Szakdolgozati súgó:

Előbb vagy utóbb elérkezünk a szakdolgozat megírásának idejéhez. Ekkor számtalan kérdés merül fel, aminek megválaszolásához gyakran a könyvtáros segítségét kérik.
Az alábbiakban ezért metodikai szempontból nézzük át ezt a nehéz folyamatot.

Először is: nem szabad kétségbe esni! Ha mások is meg tudták írni, nekünk is sikerülni fog. Lényeges kiindulási pont egy jó téma kiválasztása. Ehhez legcélszerűbb egy korábban általunk készített jól sikerült évfolyam- vagy TDK-dolgozatot kiválasztani, amely újragondolva, aktualizálva, szükség esetén átdolgozva színvonalas szakdolgozat alapanyaga lehet. Természetesen választhatunk a szakirányunk által felkínált - általában sokoldalúan tovább bontható - témák közül, de kreatív koncepcióval írhatunk ott nem szereplő dolgokról is. A tanároknak imponál az újszerűség, egyéni megközelítésű, izgalmas dolgozatokat szívesebben olvasnak, mint agyonírt témákat sok frázissal. Feltétlenül utána kell azonban nézni, hogy van-e használható szakirodalom a téma kidolgozásához, esetleg írt-e már valaki hasonló témában. Könyvtárunk online katalógusának segítségével a téma mezőt használva a megfelelő tárgyszavak kiválasztása után megtudjuk, hogy milyen a választott témakör szakirodalmi feldolgozottsága és annak reprezentációja könyvtárunk állományában.
A felhasznált szakirodalom közé naprakész dokumentumokat kell felvenni, de a téma jellegétől függően változó mértékben a dolgozat elméleti összefüggés-rendszerét bemutató klasszikusokról sem feledkezhetünk el.
Nincs igényes szakdolgozat kizárólag magyar nyelvű forrásokkal, ezért legkésőbb a szakdolgozat készítésekor meg kell ismerkedni az online adatbázisokkal (EBSCO, Factiva, Infotrac - Business and Company Resource Center, Bruxinfo, Matarka ) is.
Bármilyen témát is választunk, a színvonalas kivitelezéshez hozzátartoznak a primer kutatási módszerek is.

Tanulás- és kutatásmódszertani művek könyvtárunk kínálatából, amelyek segíthetnek: