Szabályzatok

 • Könyvtárhasználati szabályzat  2013/2014 >>>
 • Könyvtárhasználati szabályzat  2012/2013 >>>
 • Könyvtárhasználati szabályzat  2011/2012 >>>
 • Könyvtárhasználati szabályzat  2010/2011 >>>
 • Szervezeti és Működési Szabályzat 2011 >>>
 • Szervezeti és Működési Rend 2010 >>>
 • Könyvtárhasználati tájékoztató 2010/2011 >>>

Stratégiai dokumentumok

 • Stratégiai terv >>>


 • Küldetésnyilatkozat

 • A BGF KKK Könyvtárának feladata a Kar oktatóinak, hallgatóinak, itt dolgozó munkatársainak és a Karon folyó oktatás és kutatás iránt érdeklődők szakkönyvtári ellátása jól képzett munkatársi gárda, korszerűen feltárt dokumentumállomány és színvonalas szolgáltatási kör biztosításával. Legfőbb célja segíteni a felhasználókat a versenyképes szakmai műveltség megszerzésében a legnívósabb információforrások szolgáltatásával.

 • Jövőkép

 • A BGF KKK Könyvtára az oktatás, kutatás, művelődés és szórakozás alapvető fontosságú színhelye, amely nélkül a BGF KKK mint felsőoktatási intézmény nem képzelhető el. Olyan hely, ahol a felhasználó friss, jól feltárt szakirodalmat (papír alapú dokumentumokat és elektronikus adatbázisokat egyaránt) és minőségi szépirodalmat talál; ahol elmélyülhet a tanulásban, de akár csoportmunkában is dolgozhat; ahol a szakmai munka kiegészülhet az informális tanulás módszereivel; közösségi hely, ahol szakmai és emberi kapcsolatok épülnek. A Kar életében nélkülözhetetlen intézmény, amely intézményesített együttműködésben dolgozik a felsővezetéssel a felhasználók érdekében. Kutatási műhely, ahol a hallgatók a főiskola vezetésével és a tanszékekkel közösen kialakított, módszertanilag egyeztetett kutatási feladatokat végeznek, míg a tudományos fokozat megszerzésére törekvő kutatókat igényes szakirodalmak és szolgáltatások segítik.

Munkatervek, beszámolók

 • Beszámoló 2007 >>>
 • Beszámoló 2008 >>>
 • Beszámoló 2009 >>>
 • Beszámoló 2010 >>>
 • Beszámoló 2011 >>>
 • Beszámoló 2012 >>>
 • Munkaterv 2007 >>>
 • Munkaterv 2008 >>>
 • Munkaterv 2009 >>>
 • Munkaterv 2010 >>>
 • Munkaterv 2011 >>>
 • Munkaterv 2012 >>>
 • Munkaterv 2013 >>>