Ez a szolgáltatás csak fizetett tagsággal vehető igénybe.
A kölcsönözni kívánt dokumentumok a DF 47-es kölcsönzői térben szabadpolcokról kiválaszthatók vagy kérőlappal a raktárból felkérhetők. A kölcsönzés és a visszavétel nyilvántartása az olvasó jelenlétében számítógéppel történik az olvasójegy és a dokumentum vonalkódjának leolvasásával. Az aktuális olvasói állapotról nyomtatott jegyzéket állítunk ki, amelyet az olvasó aláírásával lát el. Az eredeti példány a könyvtárban marad, a másolatot az olvasó kapja meg.


Olvasói állapot:

Minden olvasó tájékozódhat a kikölcsönzött könyvekről és azok lejárati idejéről a könyvtárban elhelyezett munkaállomásokon vagy interneten (http://tlwww.kkf.hu), amennyiben olvasójegye számával jelentkezik be a rendszerbe. Mit lehet kölcsönözni? A könyvtár bármely, korlátozás alá nem eső dokumentumát.

Kölcsönzés:
A könyvtár bármely, korlátozás alá nem eső dokumentumát lehet kölcsönözni. A főiskolai kar oktatója / dolgozója egyszerre legfeljebb 20, hallgatója legfeljebb 10, a külső olvasó maximum 3 könyvtári dokumentumot birtokolhat.

Mit nem lehet kölcsönözni?
- napi- és hetilapokat, folyóiratokat;
- az olvasótermekben elhelyezett és "Kézikönyvtár" jelzéssel ellátott műveket;
- különgyűjtemények anyagait: diplomamunkákat, a Médiatár dokumentumait, egyes CD-Rom-okat.

Kötelező irodalomból fénymásolt anyagok rendelkezésre állnak a DF 47-es és a DF 26-os termekben a tájékoztató könyvtárosnál, de ezek nem kölcsönözhetők.

Az írásbeli nyelvvizsgák ideje alatt szótárak előzetes feliratkozás alapján igazolvány ellenében a vizsga idejére elvihetők. A megállapított határidőre vissza nem hozott szótárak után késedelmi díjat számítunk fel: 400,-Ft/dokumentum/nap. Az első napra vonatkozó késedelmi díj 30 perc késedelem után esedékes.

Kivételes jelleggel, zárástól nyitásig kézikönyvtári dokumentumok is kikérhetők. Ennek a szolgáltatásnak alapfeltétele, hogy a hallgató semmilyen tartozással ne rendelkezzen. A dokumentumok megállapított határidőre történő visszahozatalának elmulasztása esetén 400,-Ft/dokumentum/nap - késedelmi díjat kell fizetni és ezt a szolgáltatást a hallgató tanulmányai során többször már nem veheti igénybe.

A kölcsönzés időtartama:
Dokumentum-típustól függően változó. A konkrét kölcsönzés határidejét az olvasói állapotról készített nyomtatott jegyzéken jelezzük.

Hosszabbítás:
A kölcsönzési határidő lejárata előtt személyesen, faxon (4677-960), vagy email-ben (konyvtar@kkfk.bgf.hu) lehetséges. Telefonon keresztül nem hosszabítunk. Nem lehetséges a hosszabbítás, ha az adott könyvet időközben más olvasó előjegyezte.
Figyelem:
egy új könyv kikölcsönzése nem jelenti a már kintlévő dokumentumok automatikus meghosszabbítását!

Előjegyzés:
Kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyzése számítógépen történik a kölcsönző pultnál. A könyv beérkezésekor az olvasót levélben vagy email-ben értesítjük és 8 napig tartjuk fenn számára a dokumentumot.

Foglalás:
A foglalás a kölcsönözhető státuszú és a foglalás pillanatában a szabadpolcon rendelkezésre álló példány lefoglalását jelenti. A foglalás ténye nem jelent automatikusan biztosítékot arra, hogy az olvasó ténylegesen hozzá tud jutni a kívánt dokumentumhoz, mert a foglalás csak akkor aktiválódik, ha a foglalásról visszaigazoló emailt küld a könyvtáros! A lefoglalt könyveket 3 napig tartjuk fenn.