A helyben olvasáshoz olvasótermek állnak rendelkezésre.A könyvtár területén (DF 47) öt olvasóterem található. Az olvasótermekben kézikönyvek, azaz kizárólag helyben használható dokumentumok találhatók.


Olvasótermeink:

Magyar nyelvű kézikönyvek olvasóterme
Idegen nyelvű kézikönyvek olvasóterme
Médiatár
eMagyarország pont
Folyóiratolvasó, amely egyben az EU Dok. Központ is.

A Médiatárban audió- és videólejátszók, nyelvkönyvek, tesztkönyvek találhatók. Az audió és videó dokumentumok a tájékoztató könyvtárostól kérhetők el.

A könyvtár speciális szolgáltatásai (szkennelés, fénymásoltatás) térítési díj ellenében megrendelhetők. Bővebb felvilágosítást az olvasószolgálat vezetőjénél, illetve a 341-es vagy 392-es melléken lehet kérni.

Az interneten elérhető előfizetett adatbázisok a DF 26 és a DF 47-es termekben a tájékoztató könyvtáros segítségével vehetők igénybe. A DF 47-es teremben lehetőség van a könyvtárban megtalálható CD-Rom-ok helyben használatára is.

Az Európai Unió Dokumentációs Központban (DF 26) található dokumentumok nem kölcsönözhetők. Az európai integrációhoz kapcsolódó anyagokon kívül megtalálhatók itt a legfontosabb szakkönyvek, enciklopédiák, főiskolai jegyzetek, egy-, ill. kétnyelvű szótárak is. A folyóirat-olvasóteremben cikk-katalógus is található. Elérhető továbbá a legtöbb kötelező irodalom, valamint használhatóak a könyvtár által előfizetett számítógépes adatbázisok is (Infotrac, Bruxinfo, KnowEurope).

A Főiskolán megvédett szakdolgozatok helyben olvashatók, egy személy egy napra max 3 dolgozatot kérhet fel. A használathoz a D/... számot írja fel és a tájékoztató könyvtárosnál jegyezze elő a kért napra. A délig leadott raktári kérést még aznap, a dél után leadott kéréseket másnap teljesítjük.
Kötelező irodalomból nem kölcsönözhető fénymásolt anyagok találhatók a DF47-es és a DF-26-os termekben a tájékoztató könyvtárosnál