EURÓPAI UNIÓ DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT

1998 szeptemberében nyitottuk meg az Európai Unió Dokumentációs Központot, azt követően, hogy a Külkereskedelmi Főiskola sikerrel pályázott az Európai Tanulmányi Központ címre.

A Központ egyidejűleg három különböző, bár egymáshoz szorosan kapcsolódó szerepet is betölt, hiszen az európai integrációval foglalkozó dokumentumokon túl itt található a folyóirat-olvasóterem is, a teljes könyvtári folyóiratállománnyal. A harmadik fő terület az angolszász országokban bevált oktatás-segítő információs, konzultációs funkció, mely a hagyományos könyvtári szolgáltatásokon túl konkrét segítséget nyújt a hallgatóknak évközi feladataikhoz,szakdolgozataikhoz. Ez természetesen feltételezi a tanszékekkel fenntartott folyamatos, szoros együttműködést.

A könyvállomány sem korlátozódik az Európai Unióval foglalkozó szakirodalomra, hanem magában foglalja a Főiskolai Kar teljes oktatási profilját lefedő legfontosabb szakkönyveket és főiskolai jegyzeteket is, melyeket enciklopédiák, egy-, illetve kétnyelvű általános és szakszótárak egészítenek ki.

Központunk az európai integráció tekintetében teljes gyűjtőkörű, de az egyes uniós területek, részpolitikák - igazodva a tanszéki és hallgatói igényekhez - eltérő hangsúllyal jelennek meg az állományban. Az idegen nyelvű dokumentumok nagy része angol, illetve francia nyelvű, a német, spanyol, olasz és portugál nyelvű szakirodalom fejlesztése folyamatos.

A fent említetteken kívül nélkülözhetetlen a tárgyszavas keresésre épülő folyóirat cikk-katalógus, melyben a vezető magyar gazdasági sajtóból válogatott cikkek találhatók több évre visszamenően, amely azonban 2005. év végén lezárásra került.