Internet-, adatbázis- és könyvtárhasználat


A BGF Külkereskedelmi Karon immár sokadik féléve kerül meghirdetésre ez a tantárgy, amely kollokviumi követelménnyel, de gyakorlatorientáltan ismertet meg a könyvtárral, az internettel, az adatbázisok használatával és az önálló kutatás és dolgozatírás módszereivel. Látogatható valamennyi nappali tagozatos hallgató által; időtartama fél év, kreditértéke 2 pont. A kurzus hasznát és az iránta való érdeklődést jelzi, hogy a 2005/2006-os tanévtől 6 kurzus indul 15-15 fővel, ami 90 hallgató jelentkezését teszi lehetővé.

Noha alapozó tantárgyról van szó, látogatása ajánlható felsőbbéveseknek is, hiszen olyan témák kerülnek szóba a tanórákon, amelyeket a tanulmányok során bármikor hasznosítani lehet. Az alapvető cél a könyvtár és az adatbázisok használatának hatékony elsajátítása, a szakirodalom-kutatási készségek fejlesztése, vagyis felkészítés az önálló és élethosszig tartó tanulásra, valamint számos tipikus elméleti, illetve gyakorlati jellegű munkahelyi feladat megoldására is.

Ismertetésre kerül a Kar könyvtárának működése, szolgáltatásai, illetve más könyvtárak és katalógusok használata. Belekóstolunk az egyszerű internetes keresésbe és áttekintjük a logikus, de elsőre bonyolultnak tűnő szakmai honlapok és adatbázisok felépítését és keresési szempontjait is. Fontos szerepet jut a hivatkozások és irodalomjegyzékek készítésének, hiszen a szakdolgozatban hangsúlyt kap az igényes szakirodalmak használata és ezek biztos azonosítása. E három nagy témakört számtalan olyan aprónak tűnő ismeret egészít ki, amely elengedhetetlen a főiskolai tanulmányok eredményes elvégzéséhez.